Ethische beroepscode

De opleiding Dao van de Vrouw valt onder de Stichting Healing Tao Nederland – Opleidingen en hanteert dezelfde ethische beroepscode als de richtlijn die wereldwijd door Universal healing Tao System / Grootmeester Mantak Chia wordt afgegeven. Zodra een Universal Healing Tao (associate) instructeur zijn of haar diploma ontvangt, is deze ethische beroepscode ondertekend.

“De waarheid is voortdurend onderweg”

Bert Hellinger

De Opleiding Dao van de Vrouw is kleinschaliger dan het internationaal verspreide netwerk. De opleiding probeert een ethiek te internaliseren waardoor een kritische houding ten aanzien van hoe het beroep Dao van de Vrouw begeleidster wordt uitgeoefend vanzelfsprekend is. Ethiek is het aanschouwen en beschouwen vanuit diverse invalshoeken op gedane of toekomstige handelingen.

Dao van de vrouw is een levenswijze

‘Dao van de vrouw’ is een levenswijze waarin wezenlijke verbindingen aangegaan worden. In een sfeer van openheid, vertrouwen en in respect voor elkaars levenspad vindt er een continu gesprek plaats waarin er ruimte is voor voortschrijdende inzichten, confrontaties ten aanzien van gedane handelingen en (zelf)reflecties. Zo bouwen we met elkaar een veilige en vruchtbare bedding waarin kwetsbaarheid en teerheid tot bloei en volle wasdom kunnen komen.