Waar wij voor staan

Het mens-zijn staat voorop, niet het aardse (materialisme) en ook niet de hemel (het geestelijke of spirituele) maar het menswaardig zijn met elkaar en het handelen vanuit medemenselijkheid. Hierin is contact met jezelf een voorwaarde om in contact met een ander te zijn. Onderling in verbinding staan als voorwaarde om voluit te leven.

“Ik ben omdat wij zijn”

Ubuntu

Om voluit te leven dienen we onze controle los te laten, zodat zich kan tonen wat getoond wil worden. Deze spontane levenshouding staat haaks op conditioneringen, intrinsiek geworden normen of van buiten opgelegde leefregels. Daarom zijn metgezellen van groot belang. Broederschap, zusterschap, vriendschappen, intervisiegenoten, kringen van verbondenheid. Waarin we vragen, kiemen van moeilijkheden en ethiek kunnen bekijken en bespreken. Zodat een ieder iets onder ogen kan zien vóór het gebeurd en orde op zaken kan stellen voordat grenzen overschreden worden of verwarring optreedt. Zodat we de vitale levensenergie beheren en het leven koesteren als iets zeer waardevols.

“Achter het denken in goed en kwaad ligt een veld waar ik op je wacht”

Rumi

Binnen het mens-zijn ligt bij deze opleiding het accent op de vrouwelijke aspecten, het zogenaamde yin, om zo tegenwicht te bieden aan onze maatschappij. Wezenlijke verbindingen aangaan is één, maar ook het opzoeken en eren van de stilte, het luisteren, receptief zijn, aanwezig-zijn in plaats van handelen, in het volgen van de helende of natuurlijke beweging leiden, bedding geven aan.

“De zee is vorstin van een honderdtal stromen omdat zij lager ligt”

Dao De Jing (vers 66)