Algemene voorwaarden

  • De Opleiding Dao van de Vrouw sluit aan bij het huidige maatschappelijke besef dat de feminiene waarden in onze samenleving herijkt en herwaardeerd mogen worden. Het menselijke komt op de eerste plaats.
  • Dao van de Vrouw opleiding valt onder de paraplu van Stichting Healing Tao Nederland opleidingen. Dao van de Vrouw opleiding lift met haar ethische beroepscode en klachtenprocedure mee op de registratie van Stichting Healing Tao Nederland bij het CRBKO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Daarmee is de Dao van de Vrouw opleiding een CRBKO geregistreerde instelling.
  • Wij hanteren voor mensen die minimale financiële middelen ter beschikking hebben een sociaal tarief. Geven en ontvangen dienen wel in evenwicht te zijn, dus wordt er gekeken naar wat als wederdienst haalbaar en wenselijk is.
  • Ben je gemotiveerd om deel te nemen, maar is er een reden dat deelname lastig voor je is? Neem dan contact met ons op.

Over het CRKBO

Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs bestaat uit een Register Instellingen en een Register Docenten. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven, die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs. Het CRKBO zelf kent geen studiepunten toe aan opleidingen of workshops, maar er zijn accrediterende instanties waar je op basis van deze registratie in aanmerking komt voor punten. Check dit bij je beroepsvereniging of register.

Officieel erkende Post-HBO opleiding

De vierjarige Opleiding Dao van de Vrouw is een officieel erkende Post-HBO opleiding. Deelnemers ontvangen naast het diploma een officieel erkend getuigschrift van de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs (SPHBO) en worden opgenomen in het door het CPION bewaakte Abituriëntenregister. Dit is een openbaar register dat geraadpleegd kan worden door werkgevers en opdrachtgevers.